Domstolen är till för dig. Rättsväsendets uppgift är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet.

Blekinge tingsrätt

Postadress: Box 319 371 25 Karlskrona
Besöksadress: Rådhuset, Stortorget 371 31 Karlskrona
Tel: 0455-33 54 00

Tingsrätten

Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål.

Läs mer om tingsrätten.